<< home

GPR en MPG
Per 1 januari 2018 worden kwantitatieve eisen gesteld aan de milieuprestatie van gebouwen, de zogenaamde MPG. Deze schaduwprijsberekening geeft een indicatie van de milieuschade in euro’s (€ / m2 * BVO * jaar) die optreedt uit verschillende categorieën, zoals emissies en grondstoffen. Een berekening van kosten die gemaakt moeten worden om het milieueffect ongedaan te maken dat optreedt tijdens de volledige levenscyclus van een product.

Om de duurzaamheid van het gebouw over de volle breedte te beoordelen is een zogenaamde GPR berekening gemaakt. Deze berekening resulteert in een rapportcijfer voor duurzaamheid voor de thema's energie en materialen, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Gemiddeld scoort het IKC in Delden boven een 9.