De gebruikers en opdrachtgever hebben een Groene Droom die wij in een innovatiepartnerschap SMART met onze marktpartners willen uitwerken. De hoge ambities zijn hier op hoofdlijnen geformuleerd om samen met de marktpartijen de optimale combinatie van prestaties te zoeken op basis van de beschikbare middelen.

Slim: Simpel: Science: